Shatkarma Treatment (षट्कर्म उपचार)

Dhauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli and Kapalbhati are basic categories in shatkarma.These treatment helps in cleansing the body. According to the problems of patient, shatkarma treatment is also available in Newlife Ayurveda.

प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धान्त अनुसार रोग भनेकै शरीरमा मल विकार जम्नु हो । अनि यसबाट मुक्ति पाउनु नै स्वस्थ हुनु हो । षट्कर्मले ती मल विकारलाई प्राकृतिक रुपमै बाहिर फाली स्वास्थ्यको राजमार्ग खोल्छ । न्यूलाईफ आयुर्वेदमा षट्कर्मद्वारा रोग अनुसारको उपचार पनि गराईन्छ ।

Leave a comment