Kati/Gribha/JanuVasti (संगीत / ध्वनी चकित्सा)

Kativasti is a procedure where warm medicated oil is held over lower back. In Gribha vasti oil is held on the neck with the help of a boundary made of dough. In januvasti medicated warm oil is collected over the knees for a specific period of time.

संगीत चिकित्साले विभिन्न शारीरिक दुखाई साथै मानसिक समस्यामा अति नै फाइदाजनक मानिन्छ । संगीत सुनाएर दूध दुहुँदा गाईले बढी दूध दिइएको पाइयो भने कुखुराले ठूला अण्डा पारेको पाइयो त्यसकारण विरामी अवस्थामा संगीत चिकित्साले ठूलो राहतको काम गर्दछ । न्यूलाईफ आयुर्वेदमा संगीत÷ध्वनी चिकित्सा नियमित सबै विरामिलाई गराइन्छ ।

Leave a comment